به گزارش خبرگزاری ایرنا، به تازگی در برخی از سایت ها و فضای مجاز مطالبی انتشار یافته مبنی بر این که در برخی از شهرهای کشور از جمله شیراز، اصفهان و یزد، هتلداران در ایام نوروز ۹۵ اتاق های خود را به صورت بسته های مشخص (پکیج) و با مدت زمان معین که حداقل آن سه روز است به گردشگران ارائه می دهند و از این طریق حق انتخاب را از گردشگران می گیرند.

یکی از هتل های شیراز
دنیای سفر