به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدحسین ایمانی خوشخو روز یکشنبه در نخستین نشست کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت اظهار کرد: رویکرد معنوی در گردشگری راهی بسیار سریع برای رسیدن به گردشگری پایدار است.

وی ادامه داد: جایگاه گردشگری و نگاه به آن باید علاوه بر مادی، معنوی باشد و در گردشگری به دنبال یک رویکرد معنوی باشیم.

ایمانی گفت: انسان در گردشگری و سفر علاوه بر آسایش جسم به آرامش روح هم احتیاج دارد…
دنیای سفر