استاد دانشگاه شهید بهشتی و متخصص حقوق بشر، رضا اسلامی در «نشست هم اندیشی توسعه پایدار، گردشگری و محیط زیست» ۲۰ بهمن ۱۳۹۴، به بیان ارتباط تنگاتنگ گردشگری پایدار و حقوق بشر پرداخت و گفت: گردشگری می تواند در سه سطح به توسعه و ترویج حقوق بشر کمک کند.

این استاد دانشگاه در اولین سطح، مهمترین تاثیر گردشگری بر گفتمان حقوق بشری را تربیت شهروند جهانی دانست و تصریح کرد: در فرآیند تربیت شهروند جهانی،…
دنیای سفر