شمس السادات زاهدی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و نویسنده کتب متعدد در نشست «هم اندیشی توسعه پایدار، گردشگری و محیط زیست» ۲۰ بهمن ۱۳۹۴، در توضیح صنعت گردشگری بیان کرد: گردشگری نظامی مرکب از گردشگران و خدمات مرتبط با آنان است به نحوی که در تحرک و جا به جایی آنان تسهیل شود. پیش نیازهای گردشگری، جذابیت های گردشگری، تسهیلات، دسترسی، انگیزش و توانایی سفر است.

وی در ارائه تعریفی از گردشگری پایدار…
دنیای سفر