به گزارش ایرنا، گردشگری زمینه بسیار گسترده ای در همکاری دو کشور نیست اما به نظر می رسد که مسوولان و همچنین سازمان ها و دفاتر خدمات مسافرتی دو طرف عزم خود را برای تقویت این بخش جزم کرده اند. حضور در نمایشگاه ها، جشنواره ها و برگزاری همایش های مختلف از جمله برنامه هایی است که دو کشور برای رسیدن به این هدف در دستور کار قرار داده اند.

کره جنوبی بخصوص به شرکت های گردشگری دستور داده است هر چه در…
دنیای سفر