آرش خیر اندیش، متخصص گردشگری و آموزش محیط زیست در نشست هم اندیشی «توسعه پایدار، گردشگری و محیط زیست» ۲۰ بهمن ۱۳۹۴، اصلاحات عرضی و ملی شدن جنگل ها، مراتع و آب ها را عامل اصلی دور شدن تدریجی جوامع بومی و محلی از اصالت خود دانست و گفت: رشد شهرنشینی، مهاجرت از روستاها و رها کردن زندگی عشایری منجر به گسترش کشاورزی ناپایدار، لطمه دیدن منابع طبیعی و از دست رفتن منابع آبی شده است. حال با جمعیت عظیم…
دنیای سفر