برای همه ما پنج ستاره نشان دهنده ارائه عالی ترین کیفیت خدمات برای گردشگر است، اما آیا در هتل های پنج ستاره همه چیز رعایت می شود؟ جایگاه محیط زیست در این درجه بندی چگونه است؟ آیا فارغ از هتل ها، می توان سایر خدمات گردشگری مانند حمل و نقل و… را نیز ذیل یک دسته بندی قرار داد؟ دست اندرکاران گردشگری نیوزلند برای پاسخ به این پرسش ها راهکاری را یافته اند و در کنار درجه بندی های بین المللی، برای سایر…
دنیای سفر