گردشگری هنری به عنوان زیرمجموعه ای از گردشگری فرهنگی قدمتی به درازای طول عمر گردشگری دارد؛ همواره بسیاری از افراد از گذشته تا به امروز، برای سیراب کردن عطش کنجکاوی و به منظور حضور و بهره مندی های شخصی از موزه های پرآوازه، جشنواره های هنری، کنسرت های موسیقی، رویداد های آشپزی و … آهنگ سفر کرده و می کنند.

کاخ ورسای
دنیای سفر