با لغو تحریم ها علیه ایران، دنیا برای ورود به بازار بزرگ ایران در حوزه ایرلاین ها و صنعت هواپیمایی، مشتاقانه به سمت سرمایه گذاری در حمل و نقل هوایی ایران می آید. در همین راستا در بزرگ ترین اجلاس هوانوردی تاریخ ایران، بیش از ۱۰۰ شرکت معتبر هوانوردی دنیا حضور خواهند داشت تا ظرفیت های ایران برای سرمایه گذاری در این زمینه را از نزدیک بسنجند.

مرکز هوانوردی آسیا و پاسیفیک موسوم به «کاپا»
دنیای سفر