«اگر می خواهند گردشگر خارجی جذب کنند باید رفتار در شأنی داشته باشند، رسم مهمان نوازی را به جا بیاورند، مسوولان حتی برای خوشامدگویی به شرکت کنندگان خارجی به غرفه های ما سر نزدند، اما مدام تاکید می کنند که باید توریست جذب کرد. برای جذب توریست باید رفتار مناسب هم داشت.» این ها را یکی از غرفه داران سالن ۴۰ نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته می گوید که روز سه شنبه با حضور وزیر کشور، معاون رییس…
دنیای سفر