بخشی از تکنولوژی های صنعت هوایی به شرح زیر است:

ربات ضدعفونی کننده هواپیما

محققان آمریکایی رباتی طراحی کرده اند که با استفاده از نور فرابنفش، تمامی میکروب های داخل هواپیما را از بین می برد. «آرتور کریتنبرگ» طراح آمریکایی برای تسهیل ضدعفونی کردن داخل هواپیما، ربات را طراحی کرده است، این ربات با استفاده از نور فرابنفش، تمام میکروب های داخل هواپیما را از بین می برد.

این ربات چرخدار که ظاهری…
دنیای سفر