بخشی از مردم ایران، پیرو کمپینی که آن ها را به دیدن ایران در نوروز پیش رو به جای ترکیه و دبی دعوت می کند تصمیم دارند به سفرهای داخلی بپردازند؛ اما مساله این است که بسیاری از جاذبه های ایران برای آن ها ناشناخته است. معرفی مقصد گردشگری امروز، بزرگ ترین بندر ایران است، یعنی بندرعباس.

نام پیشین بندرعباس، بندر گمبرون بوده و در حال حاضر درصد بسیار بالایی از ترانزیت کالا از طریق بنادر این شهر یعنی…
دنیای سفر