در این کتاب موضوعاتی نظیر گردشگری پایدار،‌ ظرفیت تحمل در محیط،‌ پروژه های اجرایی طبیعت گردی در پهنه های طبیعی تحت مدیریت و … مورد بررسی قرار گرفته است. در گفت و گو با البرزی منش از او درباره دلایل انتشار این کتاب و موضوعات مطرح شده پرسیدیم.

عمده تمرکز شما در این کتاب بر روی کدام موضوعات متمرکز شده و فکر می کنید چه تفاوتی با سایر کتاب های منتشر شده در این حوزه دارد؟

علت نگارش این کتاب…
دنیای سفر