به گزارش خبرگزاری ایسنا، «بهمن نامورمطلق» در این سفر از زیرساخت ها و ظرفیت های دو شهر یزد و میبد برای کاندیداتوری در برنامه ثبت شهر جهانی صنایع دستی سال جاری میلادی بازدید کرد و با برگزاری جلسات ویژه با مسئولان محلی، شرایط و الزامات موفقیت ثبت این پرونده ها را تبیین و بررسی کرد.

ثبت شهرهای مختلف ایران به عنوان شهر جهانی صنایع دستی در رشته های مختلف، از جمله برنامه های معاونت صنایع دستی و…
دنیای سفر