صنایع دستی ایران به واسطه تنوع و گستردگی توان بالایی در تبدیل شدن به عنوان یک مزیت رقابتی دارند، آنها می توانند علاوه بر صادارت، در موضوع جذب گردشگری نیز به نحو موثری عمل کنند اما چرا این اتفاق تاکنون نیفتاده است؟ نقش دفتر آموزش و حمایت از تولید صنایع دستی در بهبود کیفیت و حل مشکلات تولیدات کنندگان صنایع دستی چیست؟

در گفت و گوی دنیای سفر با فریدون میرزالو مدیرکل این دفتر از او درباره فعالیت…
دنیای سفر