به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: عملیات نجات بخشی سد کنگیر شهرستان ایوان از دو ماه پیش در حال انجام است. این کاوش با سرپرستی پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور صورت گرفته است.

شنبه زاده افزود: قبل از سد کنگیر شهرستان ایوان، سد سیمره شهرستان بدره نیز در ۱۷ فصل مورد کاوش قرار گرفت که در این مکان هم ۱۵۰ اثر شناسایی و کشف…
دنیای سفر