فرماندار شمیرانات از رفع تصرف ۲۸۶ هزار متر از اراضی ملی در حریم شمال شهر لواسان به ارزش ریالی ۱۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: بر اساس شکایت سازمان محیط زیست و منابع طبیعی رفع تصرف شد.

رفع تصرف اراضی ملی در لواسان
دنیای سفر