ثبت ۳۰ آئین بومی و سنتی در فهرست آثار ملی میراث ناملموس


ارسال شده توسط:

به گزارش دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی، این آیین مربوط به استان های بوشهر، مازندران، […]

پنجاه بدر آئین سنتی مردم قزوین برای پاسبانی از طبیعت


ارسال شده توسط:

آب در زندگی قزوینی ها، مقدس ترین و حیاتی ترین عنصر طبیعت است چه اینکه معیشت انسان ها در این ناحیه […]