ارتفاع بارندگی در کدام حوضه های‌ آبریزی بیشتر است؟


ارسال شده توسط:

در سال آبی ۹۲ و ۹۳ چه تغییراتی در میزان بارندگی در کشور رخ داده است؟ این میزان چه تفاوتی با […]