آبگرم “گاومیش گلی” سرعین در انتظار ثبت ملی


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، جلسه ای با حضور کریم حاجی زاده، مدیرکل میراث فرهنگی استان، سید صادق حسینی، مسئول نمایندگی میراث […]