خانه تاریخی گلچین دزفول؛ گنجی آجری در دست فراموشی


ارسال شده توسط:

بافت تاریخی دزفول که با ورود به کوچه پس کوچه های آن احساس ناب حضور در اعماق تاریخ به آدم دست […]

مرمت گنبد سلطانیه بزرگ ترین گنبد آجری جهان


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی، یحیی رحمتی اظهار کرد: مرمت و ساماندهی مجموعه گنبد سلطانیه به عنوان بزرگ ترین […]