نئاندرتال ها آدم خوار بودند؟


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از وب سایت آرکئولوژی، این نئاندرتال ها در غارهای «گویت» بلژیک که ۱۵۰ سال پیش […]