محیط زیست پیگیر اشکالات زیست محیطی طرح گردشگری جزیره هندورابی و تبدیل آن به جزیره آرامش


ارسال شده توسط:

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیگیری های این سازمان برای رفع اشکالات زیست محیطی طرح […]

توسعه نیازمند آرامش اجتماعی است


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری آریا، محمد میرشکرایی چهره ماندگار و مدیر مسئول فصلنامه هفت گنبد این مطلب را در نشست پنل “میراث […]