وزارتخانه ی گردشگری، آری یا خیر؟


ارسال شده توسط:

در سال ۱۳۵۳ وزارت اطلاعات و جهانگردی با انحلال سازمان جلب سیاحان تشکیل شد. بعدها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از […]

خرید خانه کودکی دکتر مصدق، آری یا نه؟


ارسال شده توسط:

علی رغم اعلام شهردار منطقه ۱۲ برای خرید خانه کودکی دکتر مصدق، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران اعلام کرد که سازمان […]