مسئولیت جان توریست هایی که با ترکیه می روند با آزادکننده تورهاست


ارسال شده توسط:

جلیل هریسچی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «با توجه به آزادسازی تورهای ترکیه و بی ثباتی در این کشور […]