محور مهم تفاهم‌نامه با فرانسه ارتقای پایش و آزمایشگاه‌ها است


ارسال شده توسط:

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تمام واحدهای صنعتی که خروجی پساب و آلودگی هوا دارند مشمول […]