هتل آسمان، سایه اش را از سر مجموعه زندیه کم کرد


ارسال شده توسط:

طبقات اضافی هتل ۱۸ طبقه آسمان که ثبت جهانی مجموعه تاریخی کریمخانی را با مشکل مواجه کرده بود روز جمعه با […]