اجلاس آسیا-اقیانوسیه، بستری برای توسعه صادرات صنایع دستی


ارسال شده توسط:

برگزاری هفتمین اجلاس آسیا و اقیانوسیه در ایران در کنار مزایایی که برای صنایع دستی  کشور دارد، می تواند  بسترساز مناسبی […]