ساخت هتل در آشوراده غیرممکن است


ارسال شده توسط:

فرهاد دبیری در خصوص این طرح گفت: از آنجا که آشوراده سابقه واگذاری داشته و قبلا سند مالکیت برای آن صادر […]

طرح طبیعت گردی آشوراده یک قدم تا اجرا


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، معصومه ابتکار، جزیره آشوراده […]

سایت گردشگری آشوراده میانکاله را نابود می کند


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی محیط زیست مازندران، اسماعیل کهرم در جشن روز میانکاله، با بیان این مطلب پیش بینی کرد که […]