۵۰۰ تاکسی برای رفت و آمد به شهر آفتاب


ارسال شده توسط:

مهدی اسماعیل بیگی گفت: تاکسی های این سازمان از ۸ مسیر شهروندان را به نمایشگاه کتاب می برند. محل استقرار این […]

ایستگاه مترو شهر آفتاب افتتاح شد


ارسال شده توسط:

این ایستگاه با توجه به برگزاری نمایشگاه کتاب و ارائه خدمات به بازدیدکنندگان نمایشگاه افتتاح شد. ایستگاه مترو شهرآفتاب به صورت […]