بسته بندی تورها؛ مزیت اصلی توریسم پزشکی آفریقای جنوبی


ارسال شده توسط:

مزیت اصلی آفریقای جنوبی در گردشگری پزشکی مربوط به نوع بسته بندی تورهای گردشگری آن است. در واقع، تورهای گردشگری پزشکی […]

۵ پیشنهاد برای توسعه روابط گردشگری با آفریقای جنوبی


ارسال شده توسط:

صنعت توریسم به صورت مستقیم و غیرمستقیم ۹ درصد تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی را شامل می شود و بیش از […]

رئیس جمهور آفریقای جنوبی از اصفهان دیدن کرد


ارسال شده توسط:

به گزارش ایرنا، ‘رسول زرگرپور’ یکشنبه شب در مراسم استقبال از ‘جاکوب زوما’ رئیس جمهور آفریقای جنوبی در فرودگاه شهید بهشتی […]