شهر بندری باکو 


ارسال شده توسط:

شهر بندری باکو پایتخت جمهوری آذربایجان، بزرگترین شهر این کشور است که در کرانه غربی دریای خزر در شبه جزیره آب‌ شوران […]