باکرکوی استانبول


ارسال شده توسط:

باکرکوی استانبول باکرکوی استانبول یکی از قدیمی‌ترین مناطق استانبول می باشد. این منطقه در قسمت اروپایی این شهر و مابین بزرگراه […]

تور استانبول

تور استانبول ۱۷ شهریور


ارسال شده توسط:
نام هتلستارهخدماتدو تخته (هر نفر)یک تختهکودک با تختکودک بدون تختکودک زیر 2سال HK air port 3 BB 1,700,000 2000000 1630000 1470000 [...]
تور استانبول

تور استانبول ۱۵ مرداد


ارسال شده توسط:
نام هتلستارهخدماتدو تخته (هر نفر)یک تختهکودک با تختکودک بدون تختکودک زیر 2سال kumkapi 3 BB 2,280,000 2760000 2260000 1900000 350000 Marina [...]
تور استانبول

تور استانبول ۱۷ شهریور


ارسال شده توسط:

تور استانبول تور استانبول

تور استانبول

تور استانبول ۲۳ مرداد


ارسال شده توسط:
نام هتلستارهخدماتدو تخته (هر نفر)یک تختهکودک با تختکودک بدون تختکودک زیر 2سال kumkapi 3 BB 2,600,000 3220000 2580000 2100000 300000 Marina [...]
تور استانبول

تور استانبول ۱۰ شهریور


ارسال شده توسط:
نام هتلستارهخدماتدو تخته (هر نفر)یک تختهکودک با تختکودک بدون تختکودک زیر 2سال HK airport 3 BB 1,850,000 2200000 1730000 1540000 300000 [...]

تخلیه سوخت هواپیما چگونه انجام می شود؟


ارسال شده توسط:

تخلیه سوخت هواپیما چگونه انجام می شود؟ در صنعت هواپیمایی، تخلیه سوخت هواپیما کاری است که در شرایط اضطراری پرواز، قبل […]

قلعه سفید پنبه ای ترکیه


ارسال شده توسط:

 قلعه سفید پنبه ای ترکیه تورهای ترکیه به خصوص تور پاموکوله می‌تواند گزینه‌ی بسیار مناسبی برای تعطیلات تابستانی  باشد. شهری پر […]

تور استانبول

تور استانبول ۸ تیر


ارسال شده توسط:

تور استانبول

تور استانبول ۳۱ شهریور


ارسال شده توسط:
نام هتلستارهخدماتدو تخته (هر نفر)یک تختهکودک با تختکودک بدون تختکودک زیر 2سال kumkapi 3 BB 1,930,000 2960000 1910000 1430000 300000 Marina [...]