بازدید سلطانی فر از خانه تاریخی آقازاده و سرو کهنسال ابرکوه


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، […]