حال خانه «بزرگ آقا» خوب نیست


ارسال شده توسط:

خانه «بزرگ آقا» در باغ سلیمانیه، باغی دو هکتاری در خیابان پیروزی تهران است که مالک آن بنیاد مستضعفان است. ساختمان […]