استحکا‌م ‌بخشی ایوان غربی تخت سلیمان به آلمانی‌ ها سپرده شد


ارسال شده توسط:

مدیر امور پایگاه‌ های میراث جهانی گفت: با گروه طراحی سازه دانشگاه درسدن آلمان تفاهم نامه ای داریم که طرح حفاظت، […]