مخفی کاری در آمارهای گردشگری


ارسال شده توسط:

آمارها اطلاعات بسیاری در اختیار فعالان و سرمایه گذاران قرار می دهند. به عنوان نمونه ارائه آماری با جزییات از سفر […]

آمارهای گردشگری که مبنای آماری ندارند


ارسال شده توسط:

چند سالی است بحث ارائه آمار گردشگران مطرح شده است. این آمار در ادوار مختلف به صورت های مختلف محاسبه و […]