آغاز کاوش شهر کهن آمل / احداث پارک مشاهیر


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله تورنگ عصر دوشنبه در جلسه آغاز کاوش باستان شناسی شهر کن، گفت: شهرستان آمل شهری تاریخی […]