کنگره ملی ‘قزلباشان در ایران و آناتولی’ در اردبیل برگزار می شود


ارسال شده توسط:

دکتر احمد یوسفیان دارانی روز چهارشنبه در جلسه هماهنگی دانشگاه ها و نهادهای فرهنگی برای برگزاری این کنگره ملی با بیان […]