آوای «لالایی مادرانه نوای صلح» در بناهای تاریخی می پیچد


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سیف الله شکری دبیر دبیرخانه نوای صلح ایکوم ایران در تشریح راهبرد […]