چرا اسمی از عکاس این عکس ها نمی آورند؟


ارسال شده توسط:

مجید سعیدی، با انتقاد از بی توجهی شهرداری به مقوله ی عکس و عکاسی در اجرای طرح «نگارخانه ای به وسعت […]