شرکت آوولون ایرلند به ایران هواپیما اجاره می دهد


ارسال شده توسط:

پایگاه خبری آیریش تایمز نوشت: به نظر می رسد که شرکت آوولون ایرلند، فعال در زمینه اجاره دادن هواپیما، بعد از […]