عملیات اجرایی ۸۰۰ هتل و هتل آپارتمان در کشور در حال انجام است


ارسال شده توسط:

معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: دولت قدم های مثبتی برای توسعه کشور برداشته […]