کنفرانس آیورا فرصتی برای معرفی فرهنگ ایرانی به جهانیان


ارسال شده توسط:

به گزارش فرینا، الماس قبادی گفت: کنفرانس آیورا بزرگترین اجلاس کشور در دوران پسابرجام است که باعث شده ایران به دلیل […]