بازدید معصومه ابتکار از محوطه تاریخی بندیان درگز


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان خراسان رضوی، معصومه ابتکار در سفر به شهرستان درگز با حضور […]