ابتکار روس ها برای طراحی لوگوی گردشگری آن کشور


ارسال شده توسط:

صنعت گردشگری روسیه هنوز لوگوی مختص به خود را ندارد. از این رو آژانس گردشگری فدرال روسیه مسابقه ای ترتیب داده […]

دیدار رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان فنلاند با ابتکار


ارسال شده توسط:

آنتی کایکونن رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان فنلاند که در راس هیاتی به تهران سفر کرده است با معصومه ابتکار معاون […]