ابراز تمایل اسپانیا برای همکاری های حوزه میراث فرهنگی با ایران


ارسال شده توسط:

به گزارش میراث آریا، کارلوس آرگون در دیدار با سیدمحمد بهشتی اعلام کرد که حامل پیام همکاری موسسه پژوهش های علمی […]

ابراز تمایل هلندی ها برای سفر به ایران


ارسال شده توسط:

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران که در نمایشگاه بین المللی گردشگری هلند شرکت کرده بود، گفت: «هلند […]