رئیس جامعه هتلداران ایران تا دو سال دیگر ابقا شد


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات و مجمع عمومی روسا و اتحادیه های هتلداری روز گذشته (۲۴ دی ماه) از صبح تا […]