۴۰۰۰ ابنیه ارزشمند تاریخی و فرهنگی در استان تهران وجود دارد


ارسال شده توسط:

رجبعلی خسرو آبادی، در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش موثر و تعیین کننده ابنیه های تاریخی […]

نمایشگاه نگارگری “چشم اندازهای فرهنگی و ابنیه تاریخی” در کاخ سعدآباد


ارسال شده توسط:

به مناسبت بزرگداشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، نمایشگاهی از آثار نگارگری سید شاهین عرب و شفیعه جهرانی با […]