ابهام‌زدایی مدیرکل نظارت گردشگری از شیوه‌نامه اجرایی رزرو هتل


ارسال شده توسط:

پس از اعلام این شیوه‌نامه، رئیس جامعه هتلداران ایران نسبت به آن ایرادات و ابهاماتی را مطرح و اعلام کرد که […]